Google điều chỉnh chính sách giá gmail tên miền riêng năm 2019

Kính gửi quý đơn vị

Kể từ tháng 04/2019 tất cả các gói gmail theo tên miền riêng doanh nghiệp google sẽ cập nhật lại giá: tăng lên giá lẻ Gsuite 4,2$/ người dùng / tháng
Giá gói Gsuite mail sẽ tăng tương ứng

https://gsuiteupdates.googleblog.com/2019/01/g-suite-price-change.html?m=1

https://cloud.google.com/blog/products/g-suite/new-pricing-for-g-suite-basic-and-business-editions

Đối với tất cả các gói Gsuite hiện đơn vị đang sử dụng DNAmedia sẽ trợ giá 15%. lộ trình điều chỉnh giá sẽ áp dụng cho đơn vị mới đăng ký, còn đơn vị cũ sẽ được áp dụng vào năm gia hạn

– Bảng giá email google điều chinh vui lòng theo dõi tại: Bảng giá emai google

DNAmedia gửi thông báo trước để đơn vị nắm bắt thông tin

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *