Google Drive dành cho công ty doanh nghiệp

Google Drive for Work

là một kho lưu trữ đám mây cho phép lưu nội dung sao lưu và mọi thứ quan trọng. Đồng bộ hóa tất cả các tệp dành cho doanh nghiệp của bạn, bao gồm tệp Microsoft Office, trên máy tính, điện thoại và máy tính bảng để truy cập công việc của bạn bất cứ khi nào bạn cần.

Kho lưu trữ

Vì Drive được lưu trữ trong đám mây của Google, bạn có thể truy cập vào tất cả các nội dung của bạn từ bất kỳ thiết bị mà không tạo nên bản sao dữ liệu.

Làm việc với thiết bị di động

Những ứng dụng di động cho phép bạn xem, chia sẻ, tổ chức các file của bạn, và làm cho nó có sẵn để xem ngoại tuyến. Bạn cũng có thể tải lên và lưu trữ các file mới trực tiếp từ điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.

Chia sẽ an toàn

Chia sẻ một thư mục hoặc một mục cá nhân (Google Doc, PDF, loại tập tin khác) bằng cách gửi liên kết. Kiểm soát truy cập cho các cá nhân, nhóm, hoặc toàn bộ miền. Quyết định xem một tài liệu có thể được tải về hay không.

Tương thích với Microsoft Office

Chúng tôi làm cho nó dễ dàng để mở, xem và chỉnh sửa các file Microsoft® Office mà không yêu cầu mua bản quyền Office, sử dụng tính năng mở rộng trong Google Chrome trong Google Drive.

Tìm kiếm với sức mạnh Google

Không còn phải tìm kiếm điên cuồng những tài liệu quan trọng bị chôn vùi trong các thư mục. Chỉ cần nhập một số từ khóa để tìm ra tệp thích hợp trong vài giây, ngay cả khi đó là hình ảnh hay bản PDF ghi chú viết tay.

Thiết lập quản lý từ quản trị viên

Các quản trị viên có thể cho phép các đơn vị tổ chức cụ thể trong công ty để chia sẻ nội dung bên ngoài của công ty, trong khi duy trì một nội-chỉ chính sách cho các phòng ban khác mà không cần khả năng đó.

Bảng phí G Suite do Google quy định cho thị trường Việt Nam

G Suite Basic

G Suite Business

690.000 VND/User/năm

Chưa bao gồm 10% thuế nhà thầu

2.760.000 VND/user/năm

Chưa bao gồm 10% thuế nhà thầu

G Suite Basic bao gồm: G Suite Business bao gồm:
Email doanh nghiệp thông qua Gmail Email doanh nghiệp thông qua Gmail
Hội nghị video và hội nghị thoại Hội nghị video và hội nghị thoại
Lịch dùng chung thông minh Lịch dùng chung thông minh
Tài liệu, bảng tính và bản trình bày Tài liệu, bảng tính và bản trình bày
Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại và email Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại và email
Kiểm soát quản trị và bảo mật Kiểm soát quản trị và bảo mật
Bộ nhớ đám mây 30 GB Bộ nhớ đám mây không giới hạn (hoặc 1 TB/người dùng nếu có dưới 5 người dùng)
Vault dành cho eDiscovery bao gồm email, cuộc trò chuyện và tệp
Lưu trữ tất cả email và cuộc trò chuyện mà công ty của bạn gửi
Đặt chính sách lưu giữ thư

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *